Sunday, September 27, 2009

Today afternoon, saw Durga Puja celebrations, here in Bharuch, for the
first time. Thanks to my friend Sujoy Chakraborty, I got the chance to
see the Puja. And now preparing for today's Navratri.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...