Wednesday, September 2, 2009

સુખો છે એવા સ્વમાની કે માગ્યા ન મળે
દુઃખો છે એવા બેશરમ કે માગ્યા વગર મળે

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...