Friday, August 21, 2009

Group discussion done.

The topic was APJ-SRK Are we over reacting? I said that yes, we are
over reacting to the issue. And the reason for this is media. Blah,
blah, blah. Let's wait and watch for the results.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...