Sunday, August 30, 2009

"There are some things in life that are worth fighting for to the
end." Nice sentence from "By The River Piedra I Sat Down and Wept" by
Paulo Coelho. This novel has so many sentences worth mentioning.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...