Monday, July 6, 2009

Tip Tip-It's raining!

It's raining, though in droplets form. And a male frog is trying to
impress some female frog by constantly making the noise "Drow Drow".
It's too early dude ;-) Let it rain some more.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...