Thursday, July 16, 2009

Raining Heavily since Morning

Though quite late, now it seems that monsoon has really arrived here
in Bharuch. It's been raining since today morning. I want to go
outside and play in the rain, but can't as from Tuesday exams are
starting. :-(

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...