Monday, July 6, 2009

BPL = બાપ નાં પૈસે લહેર કે પછી બેટા ના પૈસે લહેર ???

અત્યાર સુધી આપણે BPL નો અર્થ બાપ નાં પૈસે લહેર સમજતા હતા. . પણ મેં હમણાં થોડા વખત પહેલા એક ગાડી પાછળ BPL નો નવો અર્થ વાંચ્યો BPL એટલે કે "બેટા ના પૈસે લહેર".....

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...