Wednesday, July 8, 2009

જેની ઉપર ના હક હતો ના થવાનો છે કદી

જેની ઉપર ના હક હતો ના થવાનો છે કદી, મન માં એનું નિરંતર સ્મરણ કરતા રહો. એ નામ અગર લખવાનું મુમકીન ના હોય તો કઈ નહિ, ખાલી જગા ના બેવ છેડે અવતરણ કરતા રહો.

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...