મારી કવિતાઓ/શાયરીઓ

 નોંધ: નીચેની બધી કવિતાઓ/શાયરીઓ નાનપણ થી  બીજા મહાન કવિઓ/શાયરો ની કવિતાઓ/શાયરીઓ વાંચી અને સાંભળીને ઉપજેલી પ્રેરણા (કે આપણે પણ આવું કૈક લખવું જોઈએ ;-) ) અને મારા દિલ ની લાગણીઓ ને લીધે લખાય છે. એટલે નીચે લખેલી કવિતાઓ ભલે મારા દ્વારા લખાયેલ છે, પણ હું પોતાને એનો સંપૂર્ણ સર્જનહાર નથી માનતો.
- યશપાલ જાડેજા


બધી કવિતાઓ/શાયરીઓ એક જ પાના પર વાંચવા અહિયા ક્લિક કરો. અથવા પ્રત્યેક કવિતાઓ ની અલગ અલગ લીંક નીચે આપેલી છે.