મારી કવિતાઓ/શાયરીઓ

 નોંધ: નીચેની બધી કવિતાઓ/શાયરીઓ નાનપણ થી  બીજા મહાન કવિઓ/શાયરો ની કવિતાઓ/શાયરીઓ વાંચી અને સાંભળીને ઉપજેલી પ્રેરણા (કે આપણે પણ આવું કૈક લખવું જોઈએ ;-) ) અને મારા દિલ ની લાગણીઓ ને લીધે લખાય છે. એટલે નીચે લખેલી કવિતાઓ ભલે મારા દ્વારા લખાયેલ છે, પણ હું પોતાને એનો સંપૂર્ણ સર્જનહાર નથી માનતો.
- યશપાલ જાડેજા


બધી કવિતાઓ/શાયરીઓ એક જ પાના પર વાંચવા અહિયા ક્લિક કરો. અથવા પ્રત્યેક કવિતાઓ ની અલગ અલગ લીંક નીચે આપેલી છે. 
  

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...