પુસ્તકો

Below is a list of the books that I've read (in English) :
 1. The Alchemist - Paulo Coelho
 2. Five Point Someone - Chetan Bhagat
 3. Nothing Lasts Forever - Sidney Sheldon
 4. One Night @ The Call Center - Chetan Bhagat
 5. 3 Mistakes of My Life - Chetan Bhagat
 6. Love Story - Erich Segal
 7. Digital Fortress - Dan Brown
 8. Wings of Fire: An Autobiography of APJ Abdul Kalam by A.P.J Abdul Kalam, Arun Tiwari
 9. By The River Piedra I Sat Down and Wept - Paulho Coelho
 10. I Too Had A Love Story - Ravinder Singh
 11. You Can Win - Shiv Khera
 12. Awaken The Giant Within - Anthony Robbins
 13. Think and Grow Rich - Napoleon Hill
 14. It's Not About The Bike - Lance Armstrong
 15. 2 States The Story of My Marriage - Chetan Bhagat
 16. Revolution 2020 : Love. Corruption. Ambition - Chetan Bhagat
 17. The Power of Positive Thinking - Norman Vincent Peale
 18. Stay Hungry Stay Foolish - Rashmi Bansal
 19. The Fakir - Ruzbeh N. Bharucha 
 20. The Butterfly Generation - Palash Krishna Mehrotra 
 21. Confessions of a Private Tutor - Vikram Mathur 
 22. Diary of a Wimpy Kid - Jeff Kinney 
 23. Half Girlfriend - Chetan Bhagat
 24. The Kalam Effect - P.M. Nair

હાલ માં વાંચી રહ્યો છું :
 1. જીવન જીવવાની કળા - કાંતિ ભટ્ટ
 2. જય હો - જય વસાવડા 
 3. ચંદ્રકાંત બક્ષી ના ઉત્કૃષ્ઠ નિબંધો - ચંદ્રકાંત બક્ષી

અત્યાર સુધી વાંચેલા ગુજરાતી પુસ્તકો :
 1. સપનાની હવેલી - ડૉ. શરદ ઠાકર
 2. સત્ય ની શોધમાં - ઝવેરચંદ મેઘાણી
 3. ચેતના ની ક્ષિતિજે - કાંતિ ભટ્ટ 
 4. માનવ સિદ્ધિ ના સોપાન - કાંતિ ભટ્ટ 
 5. કાંચનવર્ણી કાયા ના કીમિયા - કાંતિ ભટ્ટ
 6. મનની વાત - સુધા મૂર્તિ 
 7. ઈડલી ઓર્કિડ અને મનોબળ - વિઠ્ઠલ કામત. અનુવાદ - અરુણા જાડેજા (Idli, Orchid and Will Power - Vithal Venkatesh Kamat)
 8. મહાશ્વેતા - સુધા મૂર્તિ  
 9. પ્રેરણાનું ઝરણું - ડૉ . જીતેન્દ્ર અઢિયા 
 10. બક્ષીનામા - ચંદ્રકાંત બક્ષી
 11. હૈયું, કટારી અને હાથ (એક નિવૃત પોલીસ અધિકારીની કારકિર્દી-ગાથા -- જુવાનસિંહ જાડેજા). સંકલન : અરુણા જાડેજા 
 12. મશાલ - ચંદ્રકાંત બક્ષી 
 13. ચંદ્રકાંત  બક્ષીની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ - ચંદ્રકાંત બક્ષી 
 14. પીડામાંથી પ્રેરણા - કાંતિ ભટ્ટ 
 15. પ્રિયજન - વીનેશ અંતાણી 
 16. સંબંધ પણ ઉમેરો જરા સારવારમાં - ડૉ. શરદ ઠાકર  
 17. પૅરૅલિસિસ - ચંદ્રકાંત બક્ષી 
 18. ડૉકટરની ડાયરી (ભાગ 1) - ડૉ. શરદ ઠાકર

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...